Dzień Wolontariusza 2015

W środę 2 grudnia 2015 r. Prof. Jacek Łuczak oraz Panie Pielęgniarki zrobili wolontariuszom niezwykłą niespodziankę – przyjęcie z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza (obchodzony w dniu 5 grudnia).

dw (11) dw (30)

Miło wspólnie spędziliśmy czas, wysłuchaliśmy wykładu Pana Profesora i skosztowaliśmy wyśmienitych wypieków, które serwowały nam Pani Oddziałowa oraz jej Zastępczyni.

Serdecznie dziękujemy!
Wolontariusze

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia:


 

Tekst wykładu Prof. Jacka Łuczaka:

 

Wolontariuszom  motylego wolontariatu

Na Dzień Wolontariusza

 

 Jacek Łuczak*

 

Pan, który wybawia od śmierci żywot twój; który cię koronuje miłosierdziem i wielką litością

 

Lecz Bóg, który jest bogaty w miłosierdziu, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował

 

Pan go posili na łożu niemocy jego; wszystko leżenie jego odmieni w chorobie jego.

 

„Jesteś Dzieckiem Wszechświata nie mniej niż  drzewa, gwiazdy – masz prawo być tutaj” (Dezyderata)

Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca bezpłatnie na zasadzie dobrowolności. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa. Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy (wikipedia).

Poszukiwanie wzorców/inspiracji Konwent  Sisters of Mercy (1831 Dublin) – stowarzyszenie  rzymsko-katolickie kierowało swoją  działalność służebną socjalną, religijną, edukacyjną cierpiącym ubóstwo chorym, pozbawionym  edukacji w szczególności najbardziej dotkniętym przez los-biednym kobietom i dzieciom poprzez  utworzenie Domu Miłosierdzia (House of Mercy – prototyp hospicjum) oraz  wzorzec dla  przyszłych hospicjów domowych-„walking  nuns”(w Polsce jest tych konwentów 21 ,najbliższe w Kiekrzu).Przesłania  tych działań (mercy: też: compassion, miłosierdzie ,łaska, litość; angel of mercy – pielęgniarka) służą jako modele wielu organizacjom  gromadzącym wolontariuszy w USA.  Niedoścignionym wzorcem dla wolontariuszy jest działalność wolontaryjna pracownika socjalnego, pielęgniarki i lekarza w jednej osobie – Dame Cicely Saunders – twórczyni  pierwszego na świecie wzorcowego londyńskiego Hospicjum Św. Krzysztofa szerzącego idee i zasady opieki hospicyjnej na cały świat, w tym Polskę.                                                                                                                                              ” Liczysz  się  Ty ponieważ jesteś sobą. Liczysz się do ostatniej chwili swego życia i zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc nie tylko umrzeć w spokoju lecz żyć aż do śmierci”. Z pomocy i inspiracji Cicely korzystał także w Polsce Ruch Hospicyjny przy tworzeniu  z udziałem wyłącznie  wolontariuszy  pierwszych w Europie środkowo wschodnich  hospicjów  domowych opartych  na gdańskim  Hospicjum Pallotinum ks.  Eugeniusza Dutkiewicza (1985) i poznańskim Hospicjum  św. Jana Kantego ks. Ryszarda  Mikołajczaka (1986). Ta forma opieki hospicyjnej oparta wyłącznie lub prawie wyłącznie na  pracy wolontaryjnej personelu medycznego jest nadal kontynuowana  w części zespołów hospicyjnych domowych zrzeszonych w OFRH w Polsce. Także  poznański zespół opieki paliatywnej przy Katedrze i Klinice Onkologii (1987) w pierwszych latach  działalności opierał się głównie na wolontaryjnej pracy  pielęgniarek, lekarzy i wolontariuszy nie medycznych profesji.

Wolontariusze odgrywają ważną rolę w zapewnianiu wysokiej jakości opieki chorym w hospicjach wielu krajów. W Brytanii kolebce opieki paliatywnej i hospicyjnej działa ponad 125 tysięcy wolontariuszy hospicyjnych; a do ich aktywności można zaliczyć:

  • ofiarowanie praktycznego wsparcia społecznościom lokalnym,
  • przywództwo w działalności  charytatywnej,
  • towarzyszenie i opieka  nad chorymi i ich bliskimi w hospicjach,
  • ofiarowanie usług  fryzjersko-kosmetycznych, masaży terapii komplementarnych, prowadzenie  sklepików hospicyjnych, działalność akcyjna –pozyskiwanie srodków

WOLONTARIUSZE stanowią integralną składową  zespołu  opiekującego się chorymi, otrzymują   szkolenie i wsparcie umożliwiające dalszy ich  rozwój. Korzyści dla  wolontariuszy to  pozyskiwanie  przyjaciół, nabywanie nowych umiejętności, poszerzanie kontaktu z lokalną społecznością (edukacja  społeczna). Dzień ten  Wolontariusza proklamowany na 5 grudnia (UN1985), a nawet tydzień obchodów, jest celebracją ważnych dla społeczeństwa działań  prowadzonych przez  wolontariuszy w różnych dziedzinach życia nie tylko opiece  paliatywnej i hospicyjnej

W tym Dniu składam  serdeczne podziękowanie  wszystkim wolontariuszom hospicyjnym, a w szczególności  naszym  wolontariuszom wspólnie zgromadzonym  jako działający już 5 lat  Motyli Wolontariat pod kierownictwem koordynatora Pani Barbary Grochal,  zdobywczyni  Orderu Uśmiechu. Tymi uśmiechami nacechowanymi  życzliwością i troską obdarzacie Państwo cierpiących chorych i ich bliskich, ofiarując im  Słonce swoich uczuć tak widoczne na koszulkach pięknego koloru. Przysparzacie  Państwo także ciągle potrzebnych środków przekazywanych na Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział  w Poznaniu, na poprawę  jakości życia Naszych chorych i ich bliskich oraz dalszą tak ważną rozbudowę  Hospicjum Palium. Służą temu wszelkie Wasze  działania akcyjne, w tym współudział w przygotowaniu i uczestnictwie w corocznym  Koncercie charytatywnym  poświęconym Darczyńcom i osobom osieroconym. Przekazujecie także lokalnej społeczności, w tym młodzieży szkolnej nabytą wiedzę o cierpieniach chorych i ich bliskich oraz bardzo ważnej/niezbywalnej roli zespołów opieki paliatywnej i hospicyjnej w przekazywaniu nadziei poprzez  niesienie ulgi w dokuczliwych objawach oraz wsparciu psychicznym, socjalnym i duchowym  cierpiących i ich bliskich.

*Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im K Marcinkowskiego w Poznaniu; jackluk@kki.net.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *