Nagrody Księdza Dutkiewicza

W dniach 8-9 września 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się III Konferencja onkologiczno-hospicyjna zorganizowana przez Fundację Hospicyjną. Z okazji przypadającej w tym roku 15 rocznicy śmierci księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Dla upamiętnienia tej rocznicy osobom oraz ośrodkom
zasłużonym dla rozwijania ruchu hospicyjnego wręczono nagrody Księdza Dutkiewicza.

?

Wśród nagrodzonych znalazł się także Pan Profesor Jacek Łuczak, a także Romana Antonowicz, Jolanta Stokłosa, Anna Kaptacz, ks. Piotr Krakowiak, Ewa Skowrońska. W imieniu Pana Profesora nagrodę odebrała
jego żona, Ewa.

Dr med. Halina Bogusz

Wspomnienie Pana Profesora Jacka Łuczaka o księdzu Eugeniuszu Dudkiewiczu, które odczytano na konferencji:

MISTRZU CHARYZMY I CZYNU, MÓJ PRZYJACIELU, KTÓRY WRAZ Z PANIĄ PROFESOR PENSONOWA ZAŁOŻYŁ PIERWSZE NA ŚWIECIE HOSPICJUM DOMOWE PALLOTINUM.

Wydarzenie to stanowiło następny kamień milowy po utworzeniu Krakowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum, w rozwoju ruchu hospicyjnego i nowego, bliskiego ciężko chorym, źródła całościowej opieki.

Ks. Eugeniusz był objawieniem okresu Solidarności, nieugiętym w realizacji bardzo ambitnych, trudnych i przełomowych w polskiej medycynie, nie tylko XX i XXI wieku, dokonań. Szerzył z ambony, na licznych spotkaniach, bardzo przekonująco ideę opieki hospicyjnej, co skutkowało tworzeniem nowych, na wzór gdańskiego, hospicjów domowych.

Moje spotkania i współpraca z ks. Eugeniuszem obejmują cały okres 12- letniej działalności Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministerstwie Zdrowia, w której był bardzo aktywny.

Ks. Eugeniusz Dutkiewicz był wiceprzewodniczącym oraz członkiem Sekcji ds. Organizacji OPiH odpowiedzialnej za przygotowanie organizacji i standardów oraz Programu Rozwoju OPiH. Prowadzony przez niego lobbing sejmowo – senatorski doprowadził do wprowadzenia kontraktacji świadczeń ze środków publicznych dla WSZYSTKICH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH OŚRODKÓW OPiH, przez wprowadzenie jako pierwszych w Europie (poza Wielką Brytanią, gdzie zapewniano częściowo finansowanie OPIH ze środków publicznych) ustawy pozwalającej na finansowanie świadczeń w zakresie OPIH dzięki nowelizacji Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym (1998 r.), co zapewniło ciągłe finansowanie ze środków publicznych działalności publicznych i niepublicznych ośrodków. Te działania wizjonerskie, dalekosiężne ks. Dutkiewicza świadczyły o Jego mądrości uwzględniającej nade wszystko w działaniach dobro publiczne nawet gdy stanowiło to zaprzeczenie wcześniej głoszonych przekonań: „DUTKIEWICZ 10 A na dzisiaj – ile sił i ducha w sercu stanie – chrońmy chorych i siebie w naszych Hospicjach przed „rynkiem usług”.

Kolejnym ważnym osiągnięciem ks. Eugeniusza uzyskanym wspólnie z KROPiH  było wprowadzenia analgetyków opioidowych MORFINY i TTS, fentanylu na listę leków refundowanych dla chorych z bólem nowotworowym.

Ks. Eugeniusz działacz KROPiH, samotnie w kuluarach sejmowych przy wsparciu Mariana Krzaklewskiego, lobbował na rzecz opieki paliatywno-hospicyjnej. Korzystna dla rozwoju OPiH nowelizacja ustawy stanowiła olbrzymi sukces legislacyjny stawiając na równi z innymi tzw. leczniczymi podmiotami ośrodki opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz była motorem napędowym do szybkiego rozwoju tej działalności w kraju, co przejawiało się wzrostem liczby ośrodków do ponad 250 w 2005 roku, również poprzez  wprowadzenia specjalizacji w opiece paliatywnej dla pielęgniarek i z medycyny paliatywnej dla lekarzy.

Wielki i skromny człowiek został powołany przez Stwórcę do innych zadań, nie doczekawszy otwarcia domu swoich marzeń, gdańskiego Hospicjum Stacjonarnego.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Prof. dr hab. n. med.r h c Jacek Łuczak

Członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie – FRCP

Lekarz Kierujący Oddziałem Medycyny Paliatywnej Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *