Koordynatorzy

Kandydaci i Koordynatorzy Szkolnych Kół Wolontariatu, to szeroko pojęta grupa osób dorosłych (nauczycieli i rodziców).

koordynatorzy

Będą oni mogli w przyszłości sami szkolić następne kadry i tworzyć centra wolontariatu.

zaproszenie