Seniorzy

Realizujemy projekt dotyczący działań na rzecz wspierania aktywności osób starszych

Seniorzy wspierają

“Motyli wolontariat”

Projekt wspierany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego

logowojewoda

oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu

PTOP

 

Zapraszamy do współpracy:

 • Kluby Seniora
 • Dzienne Domy Opieki Społecznej
 • Kluby Emerytów
 • Uniwersytety Trzeciego Wieku
 • Domów Pomocy Społecznej
 • Parafialne Koła Seniorów, itp.

Z obszaru:

 • miasta Poznania
 • powiatu poznańskiego (Swarzędz, Luboń)
 • powiatu nowotomyskiego (Nowy Tomyśl)
 • powiatu gnieźnieńskiego (Gniezno)
 • powiatu kościańskiego (Kościan, Stare Obrzyska, Czempiń)

Zadania:

Działania na rzecz organizacji wolontariatu Seniora obejmują następujące obszary: działalność szkoleniową, integracyjną, przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym oraz świadome działanie na jego korzyść, także w przyszłości.
Do ważnych zadań należy zaliczyć: kształtowanie postaw pomocowych, pomoc w uzyskaniu kompetencji i umiejętności wspierających kandydatów na wolontariuszy.

Poprzez podjęcie działań szkoleniowych i integracyjnych będzie można wzmocnić w uczestnikach dobre osobiste motywacje lub rozbudzić je, a następnie poprzez stały proces motywacyjny wyspecjalizować wolontariuszy – Seniorów, którzy mogą wspomagać działania Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu w ich miejscu zamieszkania.

Cele:

Celem projektu jest przeszkolenie 20 grup seniorów oraz wyłonienie spośród wolontariuszy liderów tych grup; udział w przedsięwzięciach i akcjach integrujących pokolenia i aktywujących seniorów poprzez wsparcie „Motylego wolontariatu” – wolontariatu młodzieżowego, działającego w szkołach. Nadrzędnym celem będzie zatem stworzenie platformy współpracy międzypokoleniowej Seniorzy – Młodzież.

Potrzeby:

Seniorzy coraz częściej deklarują chęć bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Stworzenie im fundamentów w postaci pomocy merytorycznej, umiejętności, wzmocnienia motywacji osobistej i przestrzeni społecznej, w której mogą się wykazać, pozwoli na podjęcie współpracy w ramach organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Idee wolontariatu mogą stać się zaczynem owocnej integracji środowisk lokalnych.

Promocja idei wolontariatu wśród seniorów ma przyczynić się do wzmocnienia motywacji osób zaangażowanych w służbę drugiemu człowiekowi i pokazać jej wartość, wyszkolić wykwalifikowanych wolontariuszy.

Osoby pragnące pomagać chorym i potrzebującym nie mają często możliwości wprowadzenia tych idei w życie przez niewystarczające wsparcie i brak centrów wolontariatu w lokalnym terenie, co nie pozwala na wykorzystanie w pełni ich potencjału.

Ponadto wyszkolenie grupy wolontariuszy współpracujących z PTOP przyczyni się do integracji grupy seniorów i młodzieży w ramach tzw. „Motylego wolontariatu”.

Zobacz także: