Potrzeby

Potrzeby:

Seniorzy coraz częściej deklarują chęć bezinteresownej pomocy osobom potrzebującym. Stworzenie im fundamentów w postaci pomocy merytorycznej, umiejętności, wzmocnienia motywacji osobistej i przestrzeni społecznej, w której mogą się wykazać, pozwoli na podjęcie współpracy w ramach organizacji społeczeństwa obywatelskiego. Idee wolontariatu mogą stać się zaczynem owocnej integracji środowisk lokalnych.

Promocja idei wolontariatu wśród seniorów ma przyczynić się do wzmocnienia motywacji osób zaangażowanych w służbę drugiemu człowiekowi i pokazać jej wartość, wyszkolić wykwalifikowanych wolontariuszy.

Osoby pragnące pomagać chorym i potrzebującym nie mają często możliwości wprowadzenia tych idei w życie przez niewystarczające wsparcie i brak centrów wolontariatu w lokalnym terenie, co nie pozwala na wykorzystanie w pełni ich potencjału.

Ponadto wyszkolenie grupy wolontariuszy współpracujących z PTOP przyczyni się do integracji grupy seniorów i młodzieży w ramach tzw. „Motylego wolontariatu”.

Powróć do strony głównej projektu

 

Projekt wspierany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego

logowojewoda

oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu