Warsztaty

Plan warsztatów i spotkań dla Seniorów w ramach programu Wojewody Wielkopolskiego „Działania na rzecz aktywności osób starszych”- tytuł zadania ”Seniorzy wspierają Motyli wolontariat”

Umowa nr.PS-I.946.4.50.2013.7

Część I   Warsztaty z komunikacji interpersonalnej dla liderów wolontariatu seniorów.

 •  Przywitanie, krótkie przedstawienie zasad warsztatów, ćwiczenie  integracyjne – 10 min
 • Dyskusja w grupie na temat podstawowych pojęć związanych z komunikacją oraz czynników mogących zaburzać komunikację – 15 min
 • „Moje wzorce komunikacji” – ćwiczenie w parach oraz omówienie ćwiczenia – 15 min
 • Prezentacja podstawowych informacji dotyczących technik „Aktywnego słuchania” – 15 min
 • Kim jest wolontariusz, cechy dobrego wolontariusza – dyskusja na forum grupy – 10 min
 • Ćwiczenie w parach „Rekrutacja wolontariusza” z wykorzystaniem poznanych technik komunikacji – 15 min
 • Omówienie ćwiczenia na forum grupy – 5 min
 • Podsumowanie warsztatów – 5 min

Przerwa kawowa – ok. 20 min

 Część II  Spotkanie z wolontariatem Hospicjum Palium dla  koordynatorów i liderów wolontariatu seniorów

 • Powitanie i wprowadzenie  w  zagadnienia gerontologii  – 10 min
 • Dialog na płaszczyznach  –  o możliwościach współpracy – 10 min
 • Spotkanie między niebem i ziemią – wolontariat duchowy – 10 min
 • Spotkanie z Młodzieżowym Koordynatorem „bardzo mi się chce”  – sylwetka młodej wolontariuszki – 15 min
 • Spotkanie z Honorowym Seniorem „ciągle jeszcze mogę”  – jak realizować się w każdym wieku pomagając innym  –  15 min
 • Przekażmy sobie … czyli podsumowanie z niespodziankami  – przekazanie plakietek, informatorów i materiałów pomocniczych  – 30 min

 

Plan spotkań i warsztatów do pobrania – KLIKNIJ

Projekt wspierany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego

logowojewoda

oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu