Zadania

Zadania:

Działania na rzecz organizacji wolontariatu Seniora obejmują następujące obszary: działalność szkoleniową, integracyjną, przygotowanie do aktywnego życia w społeczeństwie lokalnym oraz świadome działanie na jego korzyść, także w przyszłości.
Do ważnych zadań należy zaliczyć: kształtowanie postaw pomocowych, pomoc w uzyskaniu kompetencji i umiejętności wspierających kandydatów na wolontariuszy.

Poprzez podjęcie działań szkoleniowych i integracyjnych będzie można wzmocnić w uczestnikach dobre osobiste motywacje lub rozbudzić je, a następnie poprzez stały proces motywacyjny wyspecjalizować wolontariuszy – Seniorów, którzy mogą wspomagać działania Polskiego Towarzystwa Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu w ich miejscu zamieszkania.

Powróć do strony głównej projektu

 

Projekt wspierany jest przez Wojewodę Wielkopolskiego

logowojewoda

oraz Polskie Towarzystwo Opieki Paliatywnej Oddział w Poznaniu