Koncert charytatywny

Serdecznie zapraszamy na koncert charytatywny na rzecz Hospicjum Palium “Project Jenkins – Karl Jenkins – requiem”.

  • 23.09.2017 Bazylika Archikatedralna, godz. 19:00
  • 24.09.2017 Fara Poznańska, godz. 15:00

koncert dla Hospicjum

Koncert pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Poznania organizowany przez Wielkopolskę Izbę Lekarską.


Działający przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej w Poznaniu Chór Kameralny wraz z Orkiestrą Kameralną
„Operacja Muzyka” są organizatorami przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt Jenkins”. Zakłada on wspólne
wykonanie „Reqiuem” Karla Jenkinsa z towarzyszeniem znakomitych solistów, absolwentów Akademii
Muzycznej w Poznaniu oraz zaprzyjaźnionych chórów działających w naszym mieście.

Ta przepiękna kompozycja dotychczas nie była wykonywana w Poznaniu i niewątpliwie spodoba się
szerokiemu gronu słuchaczy, którzy cenią wykonania utworów potężnych, nietypowych, bez wątpienia
bardzo wzruszających i przy tym niezwykle atrakcyjnych.

7 Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych

Serdecznie zapraszamy na VII Poznański Tydzień Organizacji Pozarządowych!

tydzień organizacji

Impreza rozpoczyna się 16 września 2017 roku na Placu Wolności pod hasłem “Łączymy Działania dla Poznania”. Będziemy również obecni na tym wydarzeniu. Jak co roku będziemy opowiadać o naszych działaniach w Hospicjum Palium oraz zachęcać do włączenia się do pomocy najbardziej potrzebującym.

Podczas wydarzenia będzie można także bliżej przyjrzeć się działaniom innych organizacji, biorąc udział w proponowanych przez nie działaniach.

Nagrody Księdza Dutkiewicza

W dniach 8-9 września 2017 r. w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku odbyła się III Konferencja onkologiczno-hospicyjna zorganizowana przez Fundację Hospicyjną. Z okazji przypadającej w tym roku 15 rocznicy śmierci księdza Eugeniusza Dutkiewicza. Dla upamiętnienia tej rocznicy osobom oraz ośrodkom
zasłużonym dla rozwijania ruchu hospicyjnego wręczono nagrody Księdza Dutkiewicza.

?

Wśród nagrodzonych znalazł się także Pan Profesor Jacek Łuczak, a także Romana Antonowicz, Jolanta Stokłosa, Anna Kaptacz, ks. Piotr Krakowiak, Ewa Skowrońska. W imieniu Pana Profesora nagrodę odebrała
jego żona, Ewa.

Dr med. Halina Bogusz

Wspomnienie Pana Profesora Jacka Łuczaka o księdzu Eugeniuszu Dudkiewiczu, które odczytano na konferencji:

MISTRZU CHARYZMY I CZYNU, MÓJ PRZYJACIELU, KTÓRY WRAZ Z PANIĄ PROFESOR PENSONOWA ZAŁOŻYŁ PIERWSZE NA ŚWIECIE HOSPICJUM DOMOWE PALLOTINUM.

Wydarzenie to stanowiło następny kamień milowy po utworzeniu Krakowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych Hospicjum, w rozwoju ruchu hospicyjnego i nowego, bliskiego ciężko chorym, źródła całościowej opieki.

Ks. Eugeniusz był objawieniem okresu Solidarności, nieugiętym w realizacji bardzo ambitnych, trudnych i przełomowych w polskiej medycynie, nie tylko XX i XXI wieku, dokonań. Szerzył z ambony, na licznych spotkaniach, bardzo przekonująco ideę opieki hospicyjnej, co skutkowało tworzeniem nowych, na wzór gdańskiego, hospicjów domowych.

Moje spotkania i współpraca z ks. Eugeniuszem obejmują cały okres 12- letniej działalności Krajowej Rady Opieki Paliatywnej i Hospicyjnej przy Ministerstwie Zdrowia, w której był bardzo aktywny.

Ks. Eugeniusz Dutkiewicz był wiceprzewodniczącym oraz członkiem Sekcji ds. Organizacji OPiH odpowiedzialnej za przygotowanie organizacji i standardów oraz Programu Rozwoju OPiH. Prowadzony przez niego lobbing sejmowo – senatorski doprowadził do wprowadzenia kontraktacji świadczeń ze środków publicznych dla WSZYSTKICH PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH OŚRODKÓW OPiH, przez wprowadzenie jako pierwszych w Europie (poza Wielką Brytanią, gdzie zapewniano częściowo finansowanie OPIH ze środków publicznych) ustawy pozwalającej na finansowanie świadczeń w zakresie OPIH dzięki nowelizacji Ustawy o Powszechnym Ubezpieczeniu Zdrowotnym (1998 r.), co zapewniło ciągłe finansowanie ze środków publicznych działalności publicznych i niepublicznych ośrodków. Te działania wizjonerskie, dalekosiężne ks. Dutkiewicza świadczyły o Jego mądrości uwzględniającej nade wszystko w działaniach dobro publiczne nawet gdy stanowiło to zaprzeczenie wcześniej głoszonych przekonań: „DUTKIEWICZ 10 A na dzisiaj – ile sił i ducha w sercu stanie – chrońmy chorych i siebie w naszych Hospicjach przed „rynkiem usług”.

Kolejnym ważnym osiągnięciem ks. Eugeniusza uzyskanym wspólnie z KROPiH  było wprowadzenia analgetyków opioidowych MORFINY i TTS, fentanylu na listę leków refundowanych dla chorych z bólem nowotworowym.

Ks. Eugeniusz działacz KROPiH, samotnie w kuluarach sejmowych przy wsparciu Mariana Krzaklewskiego, lobbował na rzecz opieki paliatywno-hospicyjnej. Korzystna dla rozwoju OPiH nowelizacja ustawy stanowiła olbrzymi sukces legislacyjny stawiając na równi z innymi tzw. leczniczymi podmiotami ośrodki opieki paliatywnej i hospicyjnej oraz była motorem napędowym do szybkiego rozwoju tej działalności w kraju, co przejawiało się wzrostem liczby ośrodków do ponad 250 w 2005 roku, również poprzez  wprowadzenia specjalizacji w opiece paliatywnej dla pielęgniarek i z medycyny paliatywnej dla lekarzy.

Wielki i skromny człowiek został powołany przez Stwórcę do innych zadań, nie doczekawszy otwarcia domu swoich marzeń, gdańskiego Hospicjum Stacjonarnego.

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Prof. dr hab. n. med.r h c Jacek Łuczak

Członek Królewskiego Towarzystwa Lekarskiego w Londynie – FRCP

Lekarz Kierujący Oddziałem Medycyny Paliatywnej Hospicjum Palium Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego w Poznaniu