Młodzi liderzy

Młodzi Liderzy “Motylego wolontariatu”, poprzez przygotowanie merytoryczne i zadaniowe zajmą się współpracą z Koordynatorami, wspierając m.in. działania na rzecz Hospicjum oraz szeroko rozumianej pomocy i opieki w środowisku lokalnym.